TURQUALITY

Rem Agency, mal ve hizmet ihracatı yapan firmalara maddi kaynak sağlanmasına destek oluyor, Turquality etiketinin prestijini yakalama imkanı sunuyor.


“Turquality Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi amacıyla oluşturulmuş devlet destekli ilk ve tek markalaşma programıdır. Ülkemizin rekabet avantajını elinde bulundurduğu ve markalaşma potansiyeli olan ürün gruplarına sahip firmalarımızın, üretimlerinden pazarlamalarına, satışlarından satış sonrası hizmetlerine kadar bütün süreçleri kapsayacak şekilde yönetsel bilgi birikimi, kurumsallaşma ve gelişimlerini sağlayarak uluslararası pazarlarda kendi markalarıyla global bir oyuncu olabilmelerini destekler.”


Rem Agency bu anlamda “Turquality Destek Programı’na başvuru süreci, başvurunun değerlendirmeye alınması, hibe başvuruları-takip sürecinin yapılması ve devamlılığın sağlanması” gibi tüm süreçlere hakim kadrosuyla danışmanlık hizmeti vererek şirketinize değer katıyor.
Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tescili,marka tescil/yenileme/koruma
Tanıtım harcamaları
Mağaza kira
Mağaza temel kurulum/dekorasyon/konsept mimari giderleri
Ofis, depo, showroom, satış sonrası servis, reyon/raf/dekorasyonlu köşe kira
Ofis, depo, showroom, satış sonrası servis, reyon/raf/dekorasyonlu köşe temel kurulum/
dekorasyon/konsept mimari giderleri
Pazara giriş belgeleri, sertifikasyon, ruhsatlandırma, test/klinik test
Franchise dekorasyon/kurulum/konsept mimari giderleri
Franchise kira
Kurumsal altyapı oluşturmaya yönelik danışmanlıklar (EK13A)
Münhasıran Hedef Pazarlara Yönelik Danışmanlıklar (EK13B)
İstihdam
Pazar araştırması çalışması ve raporları
Fuar
Depolama Hizmeti
Gelişim Yol Haritası Çalışması